975" /> 975"> 975"> 975"> 975"> 1975

1975

Image

1975

Drijvend museum

Het schip mag dan, omdat er een slooppremie voor is betaald, weliswaar niet meer terugkeren als vrachtschip, maar als drijvend museum zou het dus nog prima dienst kunnen doen.

Gasselternijveen heeft een rijk scheepvaart verleden en de Gasselte was de laatst geregistreerde Gasselternijveense kustvaarder. Hoe mooi zou het zijn om daar een drijvend scheepvaartmuseum van te maken om deze geschiedenis in te kunnen tonen.

En zo werd, na een jaar van onzekerheid en veel gemeenteraadsvergaderingen, het schip op 31 december 1975 in Delfzijl verkocht aan de Gemeente Gasselternijveen met de bedoeling haar eerst naar de Punt (in Drenthe) te varen en dan daar vandaan (25 km) over de weg naar Gasselternijveen te vervoeren. Haar nieuwe ligplaats, het oude zwembad (1939) in het recreatiepark de Hunze, zou er voor worden uitgediept.

In 1913 was Gasselternijveen na Rotterdam, Groningen en Amsterdam de vierde zeehaven van Nederland qua aantal geregistreerde schepen. De scheepvaart was in Gasselternijveen een zeer belangrijke bron van inkomen. Toen de turfwinning voorbij was gingen de schippers over tot het vervoeren van andere vracht. Gaandeweg gingen zij ook meer buitengaats. Naarmate hun schepen groter werden ging men over op de kustvaart op landen aan de Noord- en Oostzee. Door hun grootte konden ze uiteindelijk niet meer in het dorp komen en bleven dan ook in de grotere havens dichter bij de zee.

Image
Image
Feestelijk onthaal voor de aangekochte kustvaarder

De kranten stonden er wekelijks vol van, maar aan het vervoer van de kustvaarder over de weg bleken toch wel veel haken en ogen te zitten. Waren de wegen, de bruggen en de viaducten wel bestand tegen zo’n enorm gewicht?

Image
Image
Image
Gasselte in Delfzijl, maart 1975

Er werd over allerhande alternatieve vervoersplannen nagedacht. De Gasselte werd intussen ontdaan van haar mast, luiken, ankers etc. Alles om haar lichter te maken en het vervoer te kunnen ‘vergemakkelijken’. In tweeën slijpen en later weer aan elkaar zetten, vervoer over luchtkussens, vele plannen passeerden de revue.

Image
Image
De Gasselte wacht bij Scheepswerf Sander in Delfzijl op wat komen gaat (begin 1976)

Uiteindelijk hakte Rijkswaterstaat de knoop door... en verbood, mede omdat een viaduct bij de Punt niet op zulke belastingen was berekend, het vervoer over de weg.

Image

De laatste en wellicht enige haalbare optie werd gevonden in de firma Stoof uit Breda. Het schip kon van Delfzijl via het Noord-Willemskanaal naar Vries worden gevaren. Dan zou Stoof het daar uit het water takelen en het over de weg naar Gasselternijveen vervoeren. Het kritieke viaduct in de Punt werd zo vermeden. Echter was het benodigde zware hijsmateriaal niet beschikbaar omdat dit door Stoof werd gebruikt in het buitenland. Het lange wachten en het opraken van geduld en financiële middelen, heeft de Gemeente uiteindelijk doen beslissen om een punt achter het hele plan te zetten.

De verslagenheid in Gasselternijveen was groot. Een plan dat veel tijd en geld had gekost viel in het water. Zelfs het voormalige zwembad uit 1939, waar de kustvaarder precies had ingepast, was nu voor niets uitgediept.

Image
Jarenlang zonder onderhoud in Delfzijl

Ruim drie jaar had het schip inmiddels zonder onderhoud in Delfzijl gelegen waar het ten prooi viel aan vandalen en souvenirjagers.

Image

Het scheepvaartmuseum kwam jaren later in een oud herenpand terecht, en de Gemeente Gasselternijveen zag uiteindelijk geen andere uitweg dan het schip tegen de oud ijzerprijs weg te brengen naar de sloop. Tenzij een koper zich nog aan zou bieden…

Image
Folder van het scheepvaartmuseum te Gasselternijveen (1988-2005)

//

Back